OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Podnikateľ

1.1. Majiteľom a vedúcim e-shopu pôsobiacom na adrese gunsandtuxedos.com je spoločnosť GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA UL.MIŃSKA 25C/U-5, 03-808 WARSZAWA, zapísaná do registra podnikateľov pod číslom KRS: 0000760787, IČ (REGON) 381309529, DIČ (NIP) 1132983000

2. Zásady činnosti e-shopu Guns&Tuxedos

2.1. Guns&Tuxedos vedie predaj tovaru prostredníctvom organizovaného e-shopu prostredníctvom siete internet. V predaji sa nachádza tovar dostupný v rámci distribučnej siete Guns&Tuxedos.

3. Objednávanie tovaru

3.1. Objednávky sú prijímané cez webové stránky shop.gunsandtuxedos.com.

3.2. Tovar v e-shope je podrobne označený. Na webových stránkach sa nachádzajú informácie o vlastnostiach tovaru, jeho cene, zložení a pod.

3.3. Zákazník pri objednávaní tovaru vyberá tento tovar spôsobom zodpovedajúcim danej veci, určuje predovšetkým hmotnosť a v prípade potreby tiež ďalšie špecifické informácie a počet kusov objednaného tovaru.

4. Ako nakupovať v e-shope – podrobný návod

4.1. Po výbere tovaru zákazníkom kliknite na ikonu „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.

4.2. Výrobok bude prenesený do košíka, ktorý je viditeľný po kliknutí na ikonu košíka v lište v hornej časti stránky. Prejsť do košíka možno výberom tlačidla ikony košíka, ktorý spustí stránku zobrazujúcu všetky produkty, ktoré sa v ňom nachádzajú.

4.3. Po výbere možnosti „K pokladni“ sa spustí stránka, kde je nutné zadať údaje nevyhnutné na odoslanie objednaného tovaru.

4.4. Prihlásením zákazník získa prístup k ďalším možnostiam, ako je: história objednávok, možnosť kontroly, v akom stave sa nachádza posledná podaná objednávka, zapamätanie doručovacej adresy, možnosť získavať aktuálne informácie o výrobkoch z obchodu.

4.5. Po výbere spôsobu dopravy je nutné vybrať spôsob platby.

4.6. Zákazník má možnosť vybrať si spôsob on-line platby (platba platobnou kartou alebo prevod pomocou služby First Data Polcard) alebo úhradu zásielky pri prevzatí. Po výbere spôsobu dopravy, a pokiaľ si zákazník vybral on-line platbu, tiež po prevedení platby cez službu First Data Polcard, je zákazník presmerovaný na stránku, z ktorej môže pokračovať v nákupoch alebo prejsť k rekapitulácii objednávky.

Pozor: V prípade, že je ako spôsob platby za tovar vybraná on-line platba (prevod alebo platba platobnou kartou prostredníctvom systému First Data Polcard) je nutné platobné pokyny realizovať ihneď po podaní objednávky. V prípade neprijatia platby na účet Guns&Tuxedos alebo sprostredkujúcich subjektov v transakcii (služby Fist Data Polcard), nie je objednávka považovaná za správne podanú, zmluva nebola uzatvorená a objednávka nebude realizovaná. V takejto situácii možno znovu podať objednávku.

4.7. V prípade nutnosti opravy alebo zmeny spôsobu dopravy kliknite na iný vybraný spôsob dopravy.

4.8. Počas každej etapy podávania objednávky do doby vykonania platby možno zrušiť objednávku tak, že prerušíte absolvovanie ďalších krokov a opustíte podstránku slúžiacu na podávanie objednávok. Možno to urobiť niekoľkými spôsobmi: napr. kliknutím na ikonu slúžiacu k návratu na predchádzajúcu stránku alebo kliknutím na ľubovoľnú podstránku (alebo výrobok), ktorý sa nachádza na stránkach shop.gunsandtuxedos.com. Objednávka, ktorej proces podávania nebol zákazníkom dovedený do konca, nebude realizovaná.

4.9. E-mail potvrdzujúci, že objednávka klienta dorazila, bude odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacích údajoch. V obsahu e-mailovej správy zákazník dostane individuálne číslo objednávky, ktorého zadanie umožní napr. určenie stavu realizácie objednávky.

4.10. Guns&Tuxedos môže kontaktovať zákazníka na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky za účelom vysvetlenia pochybností, potvrdenia podania objednávky alebo v iných otázkach spojených s realizáciou objednávky.

5. Ceny

5.1. Ceny na stránkach sú uvádzané v poľských zlotých a sú to ceny brutto, obsahujú DPH. K cene tovaru je nutné pripočítať cenu dopravy, ktorej výška závisí na zvolenej forme dopravy a platby. Cena uvedená na stránke v okamžiku podávania objednávky je konečná, pre zákazníka záväzná cena. Po podaní objednávky sa cena objednaného tovaru nemení nezávisle na Guns&Tuxedos zavedených zmenách cien alebo na zahájených zľavových alebo výpredajových akciách.

5.2. Guns&Tuxedos si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, ktoré sa nachádzajú v e-shope, zavedenie nového tovaru do predaja, zavádzanie a odvolávanie zľavových akcií na stránkach obchodu alebo na vykonávanie zmien v nich v súlade s normami občianskeho zákonníka a inými zákonmi.

6. Dostupnosť objednaného tovaru

6.1. Všetok tovar predávaný v e-shope je dostupný tovar. Vo výnimočných situáciách, napr. v prípade paralelného podania objednávky na rovnaký tovar viac zákazníkmi, sa môže stať, že tovar nebude dostupný. V takejto situácii bude zákazník informovaný o nemožnosti realizovať objednávku. V liste výrobku sú zákazníkom sprístupňované informácie o úplnom rozsahu veľkostí – na tomto zozname sa nachádzajú aj aktuálne nedostupné veľkosti, avšak sú jasne označené inou farbou než dostupné veľkosti. Výrobok v nedostupnej veľkosti nemožno pridať do košíka.

7. Realizácia neúplnej objednávky

7.1. V prípade, že daný tovar nie je skladom alebo nie je možné realizovať objednávku z iného dôvodu, bude zákazník na e-mailovú adresu informovaný o problémoch s realizáciou objednávky a o možných riešeniach (napr. čiastočná realizácia, úplná realizácia, avšak spojená s dlhšou čakacou lehotou, zrušenie celej objednávky bez negatívnych dopadov na zákazníka). Čiastočná objednávka nemôže byť realizovaná, objednávka je stiahnutá bez negatívnych následkov pre zákazníka a v prípade, že už vykonal platbu, bude mu uhradená čiastka vrátená. Pokiaľ zákazník chce, aby bola objednávka realizovaná, je nutné ju znovu podať a uhradiť.

7.2 Vrátenie platby

Guns&Tuxedos má v prípade nemožnosti realizovať objednávku povinnosť okamžite, najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo zrušenia objednávky, vrátiť zákazníkovi všetky ním vykonané platby, vrátane nákladov na dopravu veci.

8. Spôsob prevzatia objednávky a čas realizácie objednávky

POZOR: dodávky tovaru sú realizované len na území Poľska.

8.1. Objednávka bude odovzdaná na realizáciu ihneď po jej podaní – v prípade zásielky hradenej pri prevzatí. V prípade on-line platby – po potvrdení pripísania pohľadávky na účet Guns&Tuxedos (prostredníctvom služby First Data Polcard). Pokiaľ je vybraný tovar dostupný a neexistujú iné prekážky, o ktorých bol zákazník informovaný, bude odoslaný zákazníkovi na uvedenú adresu počas maximálne 2 pracovných dní, od okamžiku pripísania platby na účet Guns&Tuxedos.

POZOR: V prípade, že bola ako spôsob platby vybraná on-line platba (prevod alebo platba platobnou kartou), začne realizácia objednávky po pripísaní 100 % pohľadávky za objednávku na účet e-shopu alebo sprostredkujúcich subjektov, od tohto okamžiku sa počíta termín, počas ktorého bude tovar odovzdaný kuriérovi.

8.2. Dodaniu objednávky sa venuje kuriérna firma – predpokladaný čas doručenia je jeden pracovný deň odo dňa nasledujúceho po odoslaní zásielky. Celkový termín realizácie objednávky by nemal prekročiť 2 pracovné dni.

9. Spôsoby platby za objednávku

9.1. Na dobierku: k platbe dochádza do rúk kuriéra pri prevzatí kuriérnej zásielky.

9.2. Prevody prevodmi, ktoré sú prijímané Guns&Tuxedos, sú tzv. rýchle prevody vykonávané s pomocou služby First Data Polcard. Vlastnosťou rýchleho prevodu je to, že po výbere tejto formy platby bude zákazník presmerovaný na stránky banky vybranej zo zoznamu, aby vykonal prevod peňazí.

9.3. Platobná karta: Zákazník musí disponovať kartou umožňujúcou vykonávanie platieb na internete (o tom, či daná karta spĺňa túto podmienku, sa je nutné uistiť v banke, ktorá kartu vydala). Platba platobnou kartou prebieha prostredníctvom služby First Data Polcard.

Pozor! E-shop nikdy nezašle zákazníkovi mail s informáciou, že sa zmenil účet na úhradu spolu s prosbou o vykonanie tradičného prevodu. Pokiaľ zákazník dostane takýto mail – nevykonávajte platbu ani na neho neodpovedajte, zašlete nezmenený e-mail Guns&Tuxedos na adresu: service@shop.gunsandtuxedos.com

10. Kúpna zmluva

10.1. Informácie umiestnené na webových stránkach obchodu shop.gunsandtuxedos.com nepredstavujú ponuku uzatvorenia zmluvy v zmysle ustanovení obchodného zákonníka.

10.2. Zmluva môže byť uzatvorená v poľštine.

11. Realizácia zmluvy – termín

11.1. V závislosti na druhu spôsobu dopravy vybranom zákazníkom (pri platbe vopred alebo na dobierku) sa Guns&Tuxedos zaväzuje odovzdať tovar zákazníkovi v lehote do 1 pracovného dňa od správneho podania objednávky alebo, v prípade absencie tovaru alebo nemožnosti realizovať objednávku, informovať zákazníka o absencii tovaru alebo o nemožnosti realizovať objednávku v tomto termíne. Pracovné dni sa počítajú od pondelka do piatka s výnimkou nedieľ a štátnych sviatkov.

12. Cena dopravy

Pozor: Dodávky sú realizované len na území Poľska.

12.1. Zásielka s objednaným tovarom je doručená na adresu uvedenú zákazníkom v objednávacom formulári prostredníctvom kuriérnej firmy. Zmenu dodacej adresy po podaní objednávky zákazníkom možno vykonať na žiadosť zákazníka nahlásením s pomocou e-mailovej správy odoslanej na adresu service@shop.gunsandtuxedos.com obsahujúcej v predmete „Zmena dodacej adresy Objednávka XXX“. Predajca môže nezohľadniť žiadosť zákazníka, pokiaľ už tovar bol odoslaný na adresu uvedenú v objednávacom formulári.

12.2. Podrobné informácie o predajcom ponúkaných formách dopravy (spôsobe plnenia predajcom) sa nachádzajú v záložke Cena a doba dodania: https://gunsadntuxedos.com/sk/content/9-koszty-i-czas-dostawy. Predajca dodáva tovar zákazníkovi s pomocou kuriérnej firmy.

12.3. Celkovú čakaciu dobu zákazníka na prijatie daného tovaru (dodacia doba) tvorí doba realizácie objednávky (príprava tovaru na odoslanie) predajcom a čas dodania tovaru dopravcom. Doba realizácie objednávky predajcu sa počíta od okamžiku potvrdenia prijatia objednávky predajcom na realizáciu do okamžiku odovzdania zásielky obsahujúcej tovar predajcom dopravcovi a činí maximálne 5 pracovných dní, teda okrem sobôt a dní pracovného pokoja, s výhradou ustanovení ods. 4 nižšie. K času uvedenému nižšie je nutné pripočítať čas doručenia tovaru daným prepravcom, ktorý závisí na zákazníkom zvolenej forme a je zakaždým prezentovaný v dodacích podmienkach v záložke [https://gunsadntuxedos.com/sk/content/9-koszty-i-czas-dostawy].

12.4. Do doby prijatia úhrady plnej ceny spoločne s nákladmi na dopravu môže predajca pozdržať odoslanie objednaného tovaru (s výnimkou možnosti, kedy zákazník vybral možnosť platby na dobierku).

12.5. Informácie o nákladoch na dopravu sú uvedené v dodacích podmienkach v záložke Cena a doba dodania https://gunsadntuxedos.com/sk/content/9-koszty-i-czas-dostawy a počas podávania objednávky.

12.6. Overenie stavu zásielky obsahujúcej tovar zákazníkom v prítomnosti kuriéra a navyše – v prípade zistenia alebo narušenia obalu, zostavenie protokolu o škode, môže uľahčiť a urýchliť riešenie prípadnej reklamácie.

13. Vrátenie vecí – odstúpenie od zmluvy

13.1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia príčiny a vrátiť tovar v termíne: 14 dní od dátumu predaja.

13.2. Podmienkou zohľadnenia vrátenia je, že zákazník pred uplynutím vyššie uvedeného termínu podá písomné vyhlásenie – môže tak učiniť napríklad vytlačením a vyplnením formulára odstúpenia od zmluvy, dostupného na stránkach e-shopu. Zákazník môže po zadaní čísla objednávky na príslušnom mieste stránok a odoslaní výrobkov na adresu: GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA ul.Winnicka 57, 30-394 Kraków, s pripísom: „Vrátenie vecí e-shop Guns&Tuxedos”.

13.3. Vrátený tovar musí byť v nezmenenom stave, teda musí mať originálny obal a nemôže niesť žiadne známky používania.

13.4. Zákazník dostane späť cenu za vrátený tovar, a v prípade, kedy zákazník vracia všetok tovar, ktorý tvoril danú objednávku, tiež cenu za dopravu tovaru z obchodu k zákazníkovi, pokiaľ ležala na zákazníkovi a bola uhradená pri objednávke, od ktorej zákazník odstúpil ako od celku.

14. Reklamácia

14.1. V prípade dermokozmetického tovaru môže byť riešená reklamácia spojená s rozporom tovaru so zmluvou predajcom, pokiaľ bude podaná okamžite po zistení rozporu so zmluvou, avšak najneskôr v termíne 3 dní odo dňa realizácie objednávky.

14.2. Každá vec zakúpená v e-shope Guns&Tuxedos (shop.gunsandtuxedos.com) môže byť reklamovaná dodržaním príslušných lehôt a podmienok reklamácie, pokiaľ má fyzickú alebo právnu chybu rozhodujúcu o jej rozpore so zmluvou. Reklamáciu možno podať poštou. Uveďte príčiny reklamácie a informácie nevyhnutné k identifikovaniu objednávky. Na podanie reklamácie možno použiť formulár „Reklamácia“ (dostupný na webových stránkach pri každej objednávke, zákazník k nemu môže prejsť po zadaní čísla objednávky na stránkach), ktorý možno vyplniť on-line alebo vytlačiť a následne odoslať tovar zásielkou uhradenou zákazníkom na adresu: GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA. ul.Winnicka 57, 30-394 Kraków, s pripísom: „Reklamácia vecí e-shop Guns&Tuxedos”.

14.3. V prípade pozitívneho posúdenia reklamácie podanej poštou zašle Guns&Tuxedos zákazníkovi plnohodnotný výrobok (opravený alebo nový) počas 14 dní a pokiaľ sa to ukáže byť nemožné (napr. vyčerpanie skladových zásob), vráti hodnotu chybného tovaru. V prípade, keď Guns&Tuxedos vráti hodnotu všetkého tovaru, ktorý tvoril danú objednávku, vráti Guns&Tuxedos zákazníkovi tiež náklady na dopravu tovaru z obchodu k zákazníkovi, pokiaľ ležala na zákazníkovi a bola uhradená pri objednaní. V prípade opodstatnenej reklamácie zákazník dostane späť tiež náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s poštovným.

14.4. V prípade nezohľadnenia reklamácie bude tovar odoslaný spoločne s informáciou o neopodstatnenosti reklamácie.

15. Rezignácia na objednávku

Zákazník má právo rezignovať na objednávku počas pätnástich minút od podania objednávky.

– prostredníctvom kontaktu so zákazníckou obsluhou cez kontaktný formulár dostupný na stránkach.

16. Záverečné ustanovenia

Ku každému zakúpenému tovaru je priložená faktúra. Guns&Tuxedos nezodpovedá za zadanie chybných údajov zákazníkom.

16.1. Spracovanie osobných údajov

Vyjadrenie súhlasu zákazníkom so spracovaním osobných údajov Guns&Tuxedos v zmysle zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (teda z r. 2002, Zb. z. 101, pol. 926 v znení neskorších predpisov) je dobrovoľné, avšak nesúhlas so spracovaním znemožní plnenie zmluvy a realizáciu objednávky.

16.2. Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Zákazník môže vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely v zmysle zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (teda z r. 2002, Zb. z. 101, pol. 926 v znení neskorších predpisov) a s ich zverením tretiemu subjektu za účelom odovzdávania reklamných materiálov a informácií o zľavových a marketingových akciách, takéto informácie mu môže odovzdávať tiež vedúci e-shopu – Guns&Tuxedos.

16.3. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA UL.Mińska 25c/u-5, 03-808 WARSZAWA. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov je zadanie osobných údajov dobrovoľné a zákazník má právo nazerať do svojich údajov, opravovať ich, meniť a požadovať ich odstránenie.