Reklamácia

Pripravte si len výrobok na reklamáciu a informácie, ktoré nám umožnia potvrdiť realizáciu nákupu

– faktúru alebo / a potvrdenie objednávky.

Produkty zašlite na reklamáciu do nášho sídla podľa týchto pokynov:

– vyplňte reklamačný formulár dostupný na stránkach e-shopu

– zabaľte výrobok / y a odošlite ich vopred uhradenou zásielkou na nižšie uvedenú adresu:

Bird&Co sp. z o.o.

UL. Winnicka 57

30-394 Kraków

s prípisom: „Reklamácia výrobkov e-shop”.