Kolekcje

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Všeobecné ustanovenia

1. Majiteľom e-shopu Guns&Tuxedos (ďalej ako: „Obchod“  alebo „Stránky“ a Správcom údajov zhromažďovaných od používateľov počas používania služieb dostupných v rámci stránok  gunsandtuxedos.com je spoločnosť GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA UL.MIŃSKA 25C/U-5, VARŠAVA 03-808, zapsána do rejstříku podnikatelů pod číslem KRS: 0000760787, REGON (IČO) 381309529, DIČ 1132983000 ďalej uvádzaná ako „Majiteľ” alebo „Správca”.

2. Majiteľ zaisťuje, že:

a) dodržuje platné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov;

b) činí opatrenia, ktoré majú za cieľ ochranu údajov osôb navštevujúcich obchod z technickej stránky, predovšetkým, že sú údaje uložené na správne chránených centrách ukladania informácií a majiteľ vyvíja všetko úsilie, aby technika používaná pri tomto procese spĺňala všetky aktuálne požiadavky kladené na zariadenia slúžiace na uchovávanie údajov;

c) nesprístupňuje, nepredáva ani inak neodovzdáva údaje osôb navštevujúcich obchod neoprávneným subjektom, v prípade, že nastanú akékoľvek nezrovnalosti alebo hrozby zo strany tretích subjektov vyvinie všetko úsilie, ktoré má za cieľ ochranu a zabránenie odovzdávaniu údajov neoprávneným subjektom.

3. Využívanie služieb Obchodu a odovzdávanie osobných údajov Zákazníkmi je dobrovoľné.

4. Cieľom zhromažďovania údajov je zaistenie správnej činnosti Obchodu, podávanie Objednávok a možnosť dostávať Newsletter.

5. Všetky výrazy vyskytujúce sa v zásadách ochrany súkromných údajov začínajúce veľkým písmenom je nutné chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Obchodných podmienkach obchodu dostupných na adrese: [http://shop.gunsandtuxedos.com/sk/content/3-terms-and-conditions-of-use].

6. Zo všeobecných zásad spojení realizovaných na internete vyplývajúce informácie obsiahnuté v systémových prihláseniach môžu obsahovať rôzne údaje, napr. IP adresu. Správca ich využíva na technické účely spojené so správou serverov používaných Správcom.

II. Zásady ochrany osobných údajov

1. Správcom osobných údajov zákazníka (odovzdaných počas registrácie v Obchode, objednania Newsletteru, v rámci Účtu alebo formulármi jednotlivých Objednávok) je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Majiteľ e-shopu Bird&Co, teda spoločnosťGUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA UL.MIŃSKA 25C/U-5, VARŠAVA 03-808, zapsána do rejstříku podnikatelů pod číslem KRS: 0000760787, REGON (IČO) 381309529, DIČ 1132983000

2. Každý Zákazník má možnosť uplatniť oprávnenia vyplývajúce zo zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (konsolidované znenie Zb. z. 2002, č. 101, pol. 926 v znení neskorších predpisov), predovšetkým právo na prístup k vlastným osobným údajom, právo požadovať aktualizáciu, opravu a odstránenie osobných údajov a právo na vznesenie námietky v prípadoch definovaných v ustanoveniach tohto zákona.

3. Správca nahlásil súbor dát k registrácii Generálnemu inšpektorovi osobných údajov (GIODO).

4. Odovzdanie osobných údajov osobou navštevujúcou e-shop prebieha v prípade registrácie návštevníka webovej stránky, objednania Newsletteru, zmeny doterajších údajov používateľa Účtu, podania Objednávky.

5. Osobné údaje zadané počas registrácie môže byť zmenené úpravou údajov v rámci účtu. Každý zákazník môže tiež vykonať úpravu alebo zmazať svoje údaje odoslaním príslušnej žiadosti správcovi na e-mailovú adresu [service@shop.gunsandtuxedos.com].

III. Zásady odosielania informácií Zákazníkom

1. Správca je oprávnený zasielať Zákazníkom správy slúžiace na obsluhu Obchodu. Do rozsahu zasielaných informácií sa radia predovšetkým informácie spojené s činnosťou Obchodu a Správy systému (technické informácie spojené s činnosťou webových stránok Obchodu).

2. V prípade, že Zákazník vyjadrí súhlas, je Správca oprávnený zasielať tomuto Zákazníkovi obchodné informácie. Obchodné informácie môžu zahŕňať informácie spojené so Správcom alebo subjektmi spolupracujúcimi so Správcom vykonávanou komerčnou činnosťou. Zákazníkom zaslané obchodné informácie vyžadujú vyjadrenie súhlasu zhodne s obsahom čl. 10 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Zb. z. 2002, č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov).

3. Správca je oprávnený spracovávať pre marketingové účely vlastných produktov a služieb Správcu údaje Zákazníkov, predovšetkým zadanú e-mailovú adresu Zákazníka. Zákazník je oprávnený požadovať ukončenie spracovania osobných údajov za týmto účelom (odpor).

4. Pod podmienkou predchádzajúceho vyjadrenia súhlasu Zákazníkom môžu byť osobné údaje Zákazníka spracovávané pre marketingové účely produktov alebo služieb subjektov spolupracujúcich so Správcom. Zákazník je oprávnený požadovať ukončenie spracovania osobných údajov za týmto účelom odoslaním svojej žiadosti na e-mailovú adresu [service@shop.gunsandtuxedos.com].

IV. Politika cookies

1. Súbory cookies sú malé textové informácie zasielané serverom a ukladané na strane Zákazníka (obvykle na pevnom disku). Ukladajú sa v nich informácie, ktoré Stránky môžu potrebovať, aby si prispôsobili spôsob, ako ich používajú Zákazníci, a aby zhromažďovali štatistické údaje týkajúce sa Stránok, napr. ktoré stránky boli navštívené, aké prvky sú sťahované a údaje o názve domény dodávateľa internetových služieb alebo o krajine pôvodu návštevníka.

2. Cookies sa používajú tiež pre štatistické účely týkajúce sa Stránok.

3. Súbory cookies používané Správcom nie sú pre počítače Zákazníkov škodlivé, v súvislosti s tým sa odporúča nevypínať funkciu podpory súborov cookies.

4. V rámci Webových stránok sa používajú nasledujúce druhy súborov cookies:

a) dočasné, ktoré zostávajú uložené na počítači do okamžiku zatvorenia internetového prehliadača,

b) stále, ktoré zostávajú na zariadení po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamžiku ich vymazania v internetovom prehliadači.

5. Medzi Stránkami používané súbory cookies patria:

1. Google Analytics používa 5 cookie: _utma, _utmb, _utmc, _utmz a _utmv. Zbiera informácie o spôsobe prezerania stránok, obľube jednotlivých podstránok a údajoch slúžiacich na personalizáciu reklám, napr. vek, pohlavie alebo záujmy používateľa. Pomáha tvoriť správy záujmov a demografické údaje. Správy v tejto štatistickej forme môžu byť zverejňované a sprístupňované obchodným partnerom firmy.

Cookie

Druh

Popis

_utma

stále

unikátny identifikátor domény (niekedy sa mu vraví hash), ktorý (ako ukazuje samotný názov) je pre každý portál unikátny

_utmb

stále

zodpovedné za uchovanie informácií o danej návšteve

_utmc

dočasné

spolupracuje s _utmb a jeho úlohou je určenie, či má byť zahájené sledovanie novej návštevy alebo či majú byť zhromažďované údaje

zaradené do stále

_utmz

stále

obsahuje informácie o zdrojoch návštev

_utmv

stále

objaví sa len, pokiaľ je na portáli používané sledovanie neštandardných premenných

Viac na webových stránkach:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Zásady ochrany súkromných údajov Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

2. Facebook.com Ukladané pri interakcii so sociálnymi Objektmi FB, napr. tlačidlom To sa mi páči alebo prihlásenie cez Facebook.

3. Technické – PrestaShop-8c6eba4e15b2746387674a1a1de3d758 – Informuje, či používateľ videl informácie o Politike cookies, zabraňuje ich opätovnému zobrazeniu.

6. Zákazník je oprávnený zablokovať alebo odstrániť súbory cookies uložené v pamäti počítača. Spôsob odstránenia sa líši v závislosti na používanom internetovom prehliadači. Informácie o spôsobe odstránenia cookies by sa mali nachádzať v záložke „Nápoveda“ vybraného internetového prehliadača. Je možné tiež použiť nižšie uvedenú schému:

a) prehliadač Mozilla Firefox: Firefox -> Možnosti -> Možnosti ->Súkromie,

b) prehliadač Internet Explorer: Nástroje -> Možnosti internetu -> Súkromie,

c) prehliadač Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť pokročilé nastavenia -> Nastavenie obsahu.

7. Správca okrem toho používa štandardné súbory denníka sieťového serveru na počítanie návštevníkov Stránok a na hodnotenie ich technických možností a existujúcich možností zjednodušením fungovania Stránok.

V. Kontaktné údaje

1. Každý Zákazník môže priamo kontaktovať správcu s pomocou e-mailovej adresy: [Service@shop.gunsandtuxedos.com] alebo telefónneho čísla uvedeného v Obchodných podmienkach e-shopu.

2. Správca informuje, že uchováva korešpondenciu so Zákazníkmi za účelom zlepšenia kvality fungovania Obchodu, zaistenia fungovania reklamačných postupov a pre štatistické účely a tiež za účelom čo najlepších a najrýchlejších reakcií na otázky Zákazníkov.

3. Správca zároveň zaisťuje, že adresy a údaje zhromažďované v rámci komunikácie so zákazníkom popísané v ods. 1 nebudú využité na komunikáciu so zákazníkom pre iné účely, než je realizácia a obsluha daného nahlásenia. Prípadná komunikácia v iných záležitostiach môže prebiehať len podľa vôle Zákazníka.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Majiteľ stránok si vyhradzuje právo na zavedenie zmien v Zásadách ochrany súkromných údajov zo závažných dôvodov, medzi ktoré patrí:

a) zmeny aktuálne platných právnych predpisov, zvlášť v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačnej legislatívy, služieb poskytovaných elektronickou cestou a regulujúcich práva spotrebiteľov, ovplyvňujúcich práva a povinnosti Majiteľa alebo Zákazníka,

b) rozvoj funkcií alebo služieb Obchodu určovaný pokrokom internetovej technológie

c) zmena údajov Majiteľa Obchodu.

2. Každá zmena Zásad ochrany súkromných údajov bude zverejnená na webových stránkach Obchodu najneskôr spoločne s dátumom vstupu nového znenia Zásad ochrany súkromných údajov do platnosti a všetky pre Zákazníka podstatné zmeny Zásady ochrany súkromných údajov budú odlíšené tak, aby o nich bol Zákazník informovaný.

3. V prípade pochybností alebo rozporu medzi Zásadami ochrany súkromných údajov a súhlasmi poskytnutými návštevníkmi obchodu je nezávisle na vyššie uvedených ustanoveniach základom pre činenie a určenie rozsahu aktivít Správcu súhlasy poskytnuté Zákazníkmi. Tento dokument má informatívny charakter.

4. Táto verzia Zásad ochrany súkromných údajov platí odo dňa 01.11.2018.