Dokumenty korporacyjne

  • KRS
  • Statut Guns&Tuxedos S.A.
  • Dokumenty inwestycyjne kampanii
  • Regulamin Rady Nadzorczej Guns&Tuxedos S.A.
  • Regulamin Zarządu Guns&Tuxedos S.A.

Kontakt

Dane spółki

Guns&Tuxedos S.A.
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25c/u-5
NIP 1132983000
REGON 381309529
Numer KRS 0000760787
tel. XXXXXXX
email: service@gunsandtuxedos.com