Reklamace

Připravte si pouze pouze výrobek, který chcete reklamovat a informace, které umožní nám potvrdit realizaci nákupu výrobku

- fakturu a/nebo potvrzení objednávky.

Výrobky musí být odeslány k reklamaci do sídla naší společnosti podle následujících pokynů:

- Vyplňte reklamační formulář, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu

- Zabalte výrobek a odešlete na vlastní náklady na následující adresu:

Bird&Co sp. z o.o.

UL. Winnicka 57

30-394 Krakov, Polsko

s poznámkou: „Reklamace výrobků e-shop”.