Kolekcje

A. Obecná ustanovení

1. Vlastníkem internetového obchodu Guns&Tuxedos (dále jen: "Obchod"nebo"Služba") a správcem údajů shromážděných od uživatelů během využívání služeb, které jsou k dispozici na stránkách gunsandtuxedos.com je společnost GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA UL.MIŃSKA 25C/U-5, VARŠAVA 03-808, zapsána do rejstříku podnikatelů pod číslem KRS: 0000760787, REGON (IČO) 381309529, DIČ 1132983000, dále jako "majitel"nebo"správce".

2. Majitel zaručuje, že:

(a) dodržuje platné zákony v oblasti ochrany osobních údajů;

b) přijme opatření k ochraně údajů návštěvníků obchodu z technické stránky, zejména, údajů, které budou uloženy v úložišti informací příslušně zabezpečených, a majitel vynaloží veškeré úsilí, aby zařízení používané v tomto procesu splňovalo všechny aktuální požadavky na zařízení pro ukládání dat;

c) neposkytuje, neprodává nebo jakýmkoliv jiným způsobem nepřenáší údaje návštěvnících obchodu neoprávněným subjektům, zatímco v případě jakékoli nesrovnalosti nebo hrozby ze strany třetích stran vynaloží veškeré úsilí o bezpečnost a prevenci přenosu dat neoprávněným subjektům.

3. Využívání služeb obchodu a předávání osobních údajů zákazníky je dobrovolné.

4. Cílem sběru údajů je zajistit řádné fungování obchodu, objednávání zboží a možnost odběru newsletteru.

5. Fráze, které se vyskytují v zásadách ochrany osobních údajů začínajícící velkým písmenem je potřebné rozumět a vykládat tak, jak je definováno v pravidlech obchodu, které jsou k dispozici na adrese: [http://shop.gunsandtuxedos.com/cs/content/3-terms-and-conditions-of-use].

6. Informace vyplývající z obecných pravidel připojení k Internetu, které jsou obsaženy v systémových protokolech mohou obsahovat různá data, například IP adresu. Správce je používá pro technické účely související se správou serverů, které jsou používány správcem.

II. Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů zákazníka (poskytnutých během registrace v obchodě, objednání Newslettera, v rámci účtu, nebo formuláře ke konkrétní objednávce) ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je majitelem internetového obchodu Bird & Co., t.j. společnost GUNS&TUXEDOS SPÓŁKA AKCYJNA UL.MIŃSKA 25C/U-5, VARŠAVA 03-808, zapsána do rejstříku podnikatelů pod číslem KRS: 0000760787, REGON (IČO) 381309529, DIČ 1132983000

2. Každý zákazník je oprávněn realizovat své práva podle zákona z 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (jednotný text  z roku 2002 č. 101, poz. č. 926 s neskoršími zmenami), zejména právo na přístup ke vlastním osobním údajům, právo žádat aktualizace, opravy a odstranění osobních údajů a právo námitky v případech uvedených v ustanoveních tohoto zákona.

3. Správce nahlásil sběr osobních údajů pro registraci Generálnímu inspektorovi osobních údajů(GIODO).

4. Přenos osobních údajů návštěvníka v internetovém obchodě následuje po registraci návštěvníka webové stránky, objednání newsletteru, změny stávajících údajů uživatele, předložení objednávky.

5. Osobní údaje poskytnuté při registraci lze změnit úpravou údajů v účtu zákazníka. Každý zákazník může také upravit nebo odstranit data zasláním požadavky na e-mailovou adresu správce [service@shop.gunsandtuxedos.com].

III. Pravidla pro odesílání informací zákazníkům

1. Správce je oprávněn zasílat zákazníkům zprávy týkající se provozu obchodu. Rozsah zpráv zahrnuje zejména informace týkající se fungování sklepu a systémové hlášení (technické informace týkající se fungování webové stránky obchodu).

2. V případě souhlasu zákazníka má správce právo vysílat zákazníkovi obchodní informace. Obchodní informace mohou zahrnovat informace související s činnostmi prováděnými správcem nebo se správcem spolupracujícími subjekty v obchodní oblasti. Zákazníkům odesílané obchodní informace vyžadují souhlas, v souladu s obsahem čl. 10 zákona z 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. zákonů 2002, č. 144, položka. 1204, ve znění pozdějších předpisů).

3. Správce je oprávněn zpracovávat údaje zákazníků pro marketingové účely a vlastní služby správce, zejména uvedené e-mailové adresy zákazníka. Zákazník je oprávněn požadovat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel (nesouhlas).

4. S výhradou předchozího souhlasu zákazníka lze osobní údaje zákazníka zpracovávat pro účely marketingu produktů nebo služeb spolupracujících subjektů. Zákazník je oprávněn požadovat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel zasláním požadavky na e-mailovou adresu [service@shop.gunsandtuxedos.com].

IV. Politika souborů cookies

1. Soubory Cookie jsou malé textové informace odeslané serverem a uloženy na straně klienta (obvykle na pevném disku). Ukládají se v něm informace o stránce potřebné k přizpůsobení se způsobům využití zákazníky a ke sbírání statistických údajů na stránkách, například jaké stránky zákazník navštěvuje, co stahuje a název domény poskytovatele internetových služeb nebo země původu návštěvníka.

2. Soubory cookie se také používají pro statistické účely týkající se této stránky.

3. Soubory cookie používané správcem nejsou škodlivé klientským počítačům, a proto je doporučeno nezakazovat funkci cookies.

4. Služba využívá následující typy souborů cookie:

a) relační (session), která zůstávají ve vašem počítači, dokud nezavřete svůj prohlížeč,

b), stálé, které zůstávají na vašem zařízení na čas zadaný v parametrech cookies nebo dokud je neodstraníte ve webovém prohlížeči.

5. Službou využívané soubory cookie patří:

1. Google Analytics používá 5 souborů cookie: _utma, _utmb, _utmc, _utmz a _utmv. Shromažďuje informace o způsobu prohlížení stránek, popularitě konkrétní stránky a sloužící k personalizaci reklamy, například věk, pohlaví a zájmy uživatele. Pomáhá vytvářet zprávy o zájmech a demografických údajích. Tyto reporty mohou být ve statistické formě publikovány a poskytovány obchodním partnerům společnosti.

Soubor cookie

Druh

Popis

_utma

trvalé

Jedinečný identifikátor domény (někdy nazývaný hash), který (jak již název napovídá) je jedinečný pro každou webovou stránku

_utmb

trvalé

zodpovědné za ukládání informací o vaší návštěvě

_utmc

relační (session)

spolupracuje s _utmb a jeho úkolem je zjistit, zda je nutné začít sledovat novou návštěvu, nebo shromážděná data by měla

být součástí staré návštěvy

_utmz

trvalé

Obsahuje informace o zdroji návštěv

_utmv

trvalé

zobrazí se pouze v případě, že webové stránky používají ke sledování vlastní proměnné

Více na stránkách:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Politika ochrany soukromí Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

2. Facebook.com ukládány při interakci se sociálními objekty FB, např. tlačítkem Líbí se mi při přihlášení pomocí Facebooku.

3. Technické - PrestaShop-8c6eba4e15b2746387674a1a1de3d758 - informuje zda uživatel viděl informace o používání souborů cookies, zabraňuje opětovnému zobrazení.

6. Zákazník má právo zablokovat nebo odstranit soubory cookies uložené v paměti počítače. Odstranění souborů se liší podle webového prohlížeče. Informace o odstranění souborů cookies by měly být umístěny v části „Pomoc" vybraného webového prohlížeče. Je také možné použít následující schéma:

a) Prohlížeč Mozilla Firefox: Firefox -> Možnosti -> Možnosti -> Soukromí

b), Prohlížeč Internet Explorer: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Soukromí

c), Prohlížeč Google Chrome: Nastavení -> Zobrazit pokročilé nastavení -> Nastavení obsahu.

7. Správce používá také standardní webové soubory síťového protokolu serveru pro počítání počtu návštěvníků webu a pro účely posouzení svých technických schopností a možnosti v oblasti zjednodušování fungování služby.

V. Kontaktní informace

1. Každý zákazník může kontaktovat přímo správce na e-mailové adrese: [service@shop.gunsandtuxedos.com], nebo na telefonním čísle uvedeném v pravidlech internetového obchodu.

2. Správce informuje, že přechovává korespondenci se zákazníky s cílem zlepšit kvalitu fungování obchodu, zajištění fungování postupů vyřizování reklamací a pro statistické účely, stejně jako pro účely nejlepší a nejrychlejší reakce na dotazy zákazníků.

3. Správce zároveň zajišťuje, že adresy a údaje shromážděné v rámci komunikace se zákazníky uvedené v ods 1 výše se nepoužijí ke komunikaci s klientem za jiným účelem než realizace a podpora dané objednávky. Veškerá komunikace v jiných otázkách je možná pouze se souhlasem zákazníka.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Vlastník webu si vyhrazuje právo provádět změny v zásadách ochrany osobních údajů ze závažných důvodů, které zahrnují:

a) změny současné legislativy, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, elektronických služeb a upravující práva spotřebitelů, a které mají vliv na práva a povinnosti vlastníka nebo zákazníka,

b) rozvoj funkcionality nebo služeb obchodu daný vývojem internetové technologie

c) změnu údajů vlastníka obchodu

2. Změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na internetových stránkách obchodu, a to nejpozději spolu s datem vstupu v platnost nového znění zásad ochrany osobních údajů a jakékoli pro zákazníka relevantní změny této ochrany osobních údajů budou zvýrazněny tak, aby zákazník byl o nich informován.

3. V případě pochybností nebo rozporu mezi Politikou ochrany osobních údajů a souhlasem návštěvníka obchodu, bez ohledu na ustanovení uvedené výše, základem pro konání a určení rozsahu činnosti správce jsou oprávnění udělené ze strany zákazníků. Tento dokument je pro informační účely.

4. Tato verze zásad ochrany osobních údajů platí od 01.11.2017.